Saturday, February 23, 2008

Bilît (Poem

Bilît - (Şêrko Bêkes)

Ey kiçî cwan!
Ey biîtey le paseke da bot kirîm
ke dabezîm
serincim da
yeke yeke jimarekanî le desma
ser der dênin sewz debin
Gul der´eken
Gulekanîş le gel coley
pencekanma
le dwa êstgayş ke dabezîm ey kiçî cwan!
(lîtê) awirim dayewe
pasekeyşim bûte baxçe!

No comments: